Vremenske zone

Izradite program kojim možete izračunati koliko je sati u nekom od poznatih svjetskih gradova, ako znate koliko je sati kod nas.

Korištenje s učenicima
Predmet Geografija
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1.
Nastavna cjelina Zemlja se giba
Tema Koliko je sati?
Ključne riječi pojasno vrijeme, vremenska zona
Ideja i izrada materijala Aleksandra Žufić

Nakon obrade ove nastavne teme učenici trebaju samostalno pomoću karte vremenskih  pojasa odrediti koliko je sati u određenim gradovima, ako je zadano koliko je sati kod nas. Pomoću micro:bita mogu provjeriti jesu li zadatak uspješno riješili.

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati i provjeravati usvojenost gradiva:

  • Na redovnoj nastavi na kraju sata, nakon obrađenog nastavnog sadržaja.
  • Kod kuće.
  • Na dopunskoj / dodatnoj nastavi (ako je imate).
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Program treba raditi tako da na početku postavlja pitanje Koliko je sati?, a brojčanik postavlja na 0.

Pritiskom na tipke A i B podešavate koliko je sati kod nas, izraženo u 24-satnom prikazu. Namještate samo puni sat, dok se minute u ovom programu zanemaruju. One su ionako u velikom broju slučajeva iste kao kod nas. Tipkom A se pomičete jedan sat unatrag, a tipkom B za jedan sat naprijed.

Kad protresete micro:bit, pokazat će nam koliko ste sati namjestili.

Istovremenim pritiskom na tipke A i B prikazuje se koliko je sati u Zagrebu, Moskvi, Londonu, Tokiju, New Yorku i Los Angelesu.