Viši ili niži ton

Uz pomoć micro:bita v2 koji ima ugrađeni zvučnik ili originalnog micro:bita spojenog na zujalicu/zvučnik, izradite igru u kojoj ćete naučiti razlikovati više i niže tonove.

Korištenje s učenicima
Predmet Glazbena kultura
Razred 1.-3., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

B 1. 3., B 2. 3.  Izvodi glazbene igre s pjevanjem, s tonovima/melodijama/ritmovima, uz slušanje glazbe i prati pokretom pjesme i skladbe, stvara/improvizira melodijske i ritamske cjeline te pritom opaža i uvažava glazbeno-izražajne sastavnice.

B 3. 3. Izvodi glazbene igre s pjevanjem, s tonovima/melodijama/ritmovima, uz slušanje glazbe i prati pokretom pjesme i skladbe, stvara/improvizira melodijske, ritamske i meloritamske cjeline te pritom opaža i uvažava glazbeno-izražajne sastavnice.

Učenici mogu pojedinačno ili u grupi pogađati koji je ton viši. Odredite koja strana učionice predstavlja prvi, a koja drugi ton. Nakon što čuju oba tona učenici pogađaju koji je ton viši tako da odaberu stranu učionice na koju će stati.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) spojenog na zujalicu/zvučnik ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Pritiskom na oba tipkala A+B istovremeno, micro:bit reproducira 2 tona.

Pritiskom na tipkalo A ili B birate koji je od reproduciranih tonova viši.

Ako je odgovor točan na, ekranu se prikaže kvačica, a ako je netočan na ekranu se prikaže iks.

Pritiskom na logotip micro:bit reproducira 2 tona.

Pritiskom na izvod P1 ili P2 birate koji je od reproduciranih tonova viši.

Ako je odgovor točan na, ekranu se prikaže kvačica, a ako je netočan na ekranu se prikaže iks.