Varijable

Izradite program koji će poslužiti kao brojač i u kojem će učenici naučiti koristiti varijable. Naučit će definirati varijablu koja poprima slučajnu vrijednost i ispisati vrijednost varijable.

Korištenje s učenicima
Predmet Informatika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Ulazne vrijednosti procedura
Tema Promjenjive ulazne vrijednosti procedura
Ključne riječi programi s jednom ulaznom vrijednošću, programi s dvije ulazne vrijednosti, varijable
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Na nastavi možete učenicima zadati neki zanimljivi zadatak u kojemu će koristiti ovaj program – primjerice, u nekakvom kvizu znanja gdje će pritiskom na tipku A micro:bit bilježiti točne, a na tipku B netočne odgovore. Učenici će morati izmijeniti kôd programa (promijeniti imena varijablama, dodati kvačicu ili x za točan i netočan odgovor).

Učenici pomoću ovog primjera mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – pri obradi novog nastavnog sadržaja, kao zadatak za vježbu.
  • Samostalno kod kuće – učenici samostalno mijenjaju program pri tome istražujući mogućnosti micro:bita.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu [icon name=”arrow-circle-right” class=”fa-ar-les”] ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Kad pritisnete tipku A na micro:bitu, varijabla gumb-A u programu svoju vrijednost povećava za 1.

Kad pritisnete tipku B na micro:bitu, varijabla gumb-B u programu svoju vrijednost povećava za 1.

Kada pritisnete tipke A+B istovremeno, ispisuje se vrijednost varijabli gumb-A i gumb-B, tj. broj ukupnih pritisaka na tipku A i tipku B.