Varijable

Upoznajte se s varijablama.

U lekciji se programira s naredbama iz Variables i Math kategorija.

MakeCode editoru možete pristupiti preko poveznice https://makecode.microbit.org/.

Korištenje s učenicima
Predmet Informatika
Razred 4., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

B. 4. 1. stvara program korištenjem vizualnog okruženja u kojem koristi slijed, ponavljanje, odluku i ulazne vrijednosti

U nastavku preuzmite Upute za učitelje i koristite ih kao predložak na nastavi za upoznavanje učenika s korištenjem variajbli u programu. Na kraju sata, učenicima podijelite Radni listić gdje će kroz kratke zadatke provjeriti naučeno.

Upute za učitelje

Upute za učitelje možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Radni listić

Radni listić možete preuzeti u PDF dokumentu   ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Protresanjem micro:bita se nasumično biraju dva broja između 1 i 10.

Ako je pritisnuto tipkalo A, na zaslonu micro:bita se prikazuje zbroj dvaju brojeva.

Ako je pritisnuto tipkalo B, na zaslonu micro:bita se prikazuje razlika dvaju brojeva.