Uvod u Neuron set

Kreativni laboratorijski set Neuron sastoji se od programabilnih elektroničkih modula koji se jednostavnim povezivanjem mogu pretvoriti u mnogobrojne različite kreativne projekte.

Neuron set možete koristiti u offline načinu rada ili online, koristeći Neuron aplikaciju u kojoj programirate module.

Moguće je i bežično povezivanje modula s pametnim uređajima te komunikacija među modulima.

Makeblock proizvođač nedavno je napravio reviziju originalnog Neuron seta koji sadrži 30 modula (29 različitih). Neki moduli su maknuti, a neki udvostručeni prema procjeni njihovog korištenja u projektima. Novi Neuron 2.0 set sadrži 34 modula (26 različitih).

Neuron 1.0

Neuron 2.0

Moduli u setu se prema osnovnoj funkciji dijele na tri grupe: moduli za napajanje i komunikaciju (zeleni), ulazni moduli (narančasti) i izlazni moduli (plavi). Set sadrži module poput tipkala, potenciometra, senzora za boju, svjetlosnog senzora, senzora za temperaturu, RGB svjetleće diode, zujalice, LED ekrana itd. Međusobno se lako spajaju pomoću ugrađenih magnetića jednostavnim prislanjanjem modula jedan na drugi.

Na svakom modulu piše njegov naziv što dodatno olakšava njihovo korištenje.

Dodatne informacije o njima možete pronaći u korisničkom priručniku koji dolazi u setu, a dostupan je i u elektroničkom obliku za Neuron 1.0 ili Neuron 2.0.