Utvrđivanje prisustva magneta

Zadatak

Na Arduino MKR1000 shield spojite magnetski senzor i zvučnik te izradite program kojim ćete utvrditi prisustvo magneta. Kada magnetski senzor detektira magnet u blizini, neka zvučnik odsvira melodiju po želji.

Prikaz spajanja

Magnetski senzor spojite na izvod 7.

Zvučnik spojite na izvod 8.

Arduino kod
// definiranje nota
#define NOTE_C4  262
#define NOTE_G3  196
#define NOTE_A3  220
#define NOTE_B3  247

// definiranje melodije
int melodija[] = {
  NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3, NOTE_B3, NOTE_C4
};

// definiranje vremena trajanja nota
int notaTrajanjaSve[] = {
  4, 8, 8, 4, 4, 4, 4
};

void setup() {
  
}

void loop() {
  if(digitalRead(7) == 1){
    for (int nota = 0; nota < 7; nota++) {
      int notaTrajanja = 1000 / notaTrajanjaSve[nota];
      tone(8, melodija[nota], notaTrajanja);
      int pauza = notaTrajanja * 1.30;
      delay(pauza);
      noTone(8);
    }
  }
}