Usporedba brojeva do 10000

Izradite program kojim će učenici korištenjem 3 micro:bitova vježbati uspoređivanje prirodnih brojeva do 10000 i 0. Protresanjem dva micro:bita se na njima prikaže neki nasumičan broj od 0 do 10000, a trećim micro:bitom učenici biraju znak usporedbe <, > ili =. Ako je odabrani znak ispravan, na ekranu se prikaže kvačica, inače iks.

Korištenje s učenicima
Predmet Matematika
Razred 3., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A.3.1. Služi se prirodnim brojevima do 10 000 u opisivanju i prikazivanju količine i redoslijeda
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Napomena: micro:bit simulatori ne mogu međusobno komunicirati radio vezom izvan Makecode editora, stoga simulator micro:bita za usporedbu neće ništa prikazivati jer ne detektira radio signale od preostala 2 micro:bita.

Micro:bit 1

Protresanjem micro:bita se na ekranu prikaže nasumičan broj između 0 i 10000.

Micro:bit za usporedbu

Pritiskom na tipku A izabire se znak usporedbe <, > ili =.

Pritiskom na tipku B potvrđuje se odabir znaka usporedbe i provjerava ispravnost odabira.

Micro:bit 2

Protresanjem micro:bita se na ekranu prikaže nasumičan broj između 0 i 10000.

Micro:bit 1

Pritiskom na logotip na ekranu micro:bita se prikaže nasumičan broj između 0 i 10000.

Micro:bit za usporedbu

Pritiskom na tipku A izabire se znak usporedbe <, > ili =.

Pritiskom na tipku B potvrđuje se odabir znaka usporedbe i provjerava ispravnost odabira popraćena zvukovnim signalom.

Micro:bit 2

Pritiskom na logotip na ekranu micro:bita se prikaže nasumičan broj između 0 i 10000.