Uređivanje teksta

Na zaslonu micro:bita se prikazuju upute za uređivanje teksta u Word dokumentu.

Učenici samostalno uređuju zadani tekst pomoću micro:bita, bez programiranja.

MakeCode editoru možete pristupiti preko poveznice https://makecode.microbit.org/.

Korištenje s učenicima
Predmet Informatika
Razred 2., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

C. 2. 2. izrađuje digitalne radove kombiniranjem različitih oblika sadržaja uz podršku učitelja
Ideja i izrada materijala
Ina Venier

Učenicima zadajte rečenice koje će prepisati u Word dokument te oblikovati prema uputama s micro:bita. U nastavku isprobajte i preuzmite program za micro:bit pomoću kojeg učenici dobivaju upute za uređivanje teksta u Wordu. Učenici samostalno uređuju zadani tekst pomoću micro:bita, bez programiranja.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipkala A, B, A+B te logotip, na micro:bitu se na zaslonu prikazuju upute za oblikovanje teksta u Wordu.

Pritiskom na tipkalo A prikaže se nasumično odabrano slovo B(podebljano), I(ukošeno) ili U(podcrtano).

Pritiskom na tipkalo B prikaže se nasumično odabrana strelica prema gore (poravnanje sredina), lijevo (poravnjanje lijevo) ili desno (poravnanje desno).

Pritiskom na tipkala A+B ispisuje se nasumično odabrana vrsta i veličina fonta, 3 puta.

Pritiskom na logotip ispisuje se nasumično odabrana boja fonta, 3 puta.