Uputa za dodavanje kategorije Neopixel za programiranje trake s RGB svjetlećim diodama

Traka s RGB svjetlećim diodama izlazni je modul BOSON seta. Sastoji se od 7 svjetlećih dioda koje mogu svijetliti različitim bojama RGB spektra. Za programiranje trake s RGB svjetlećim diodama biti će potrebno dodati poseban paket naredbi Neopixel.

Otvorite editor za programiranje micro:bita. U dijelu s kategorijama naredbi odaberite Advanced.

Pritiskom na Advanced otvara se popis s dodatnim kategorijama. Na kraju tog popisa nalazi se opcija Extensions. Pritisnite na nju.

Pritiskom na Extensions otvara se prozor preko kojeg možete pronaći potrebnu kategoriju. U slučaju da je ne vidite među ponuđenim ekstenzijama, u tražilicu upišite neopixel. Nakon pronalaska Neopixel kategorije odaberite je pritiskom mišem.

Tim odabirom ćete se vratiti u editor za programiranje te ćete u popisu kategorija pronaći dodanu kategoriju Neopixel. U njoj se nalaze naredbe za programiranje RGB trake.