Upravljanje svjetlećom diodom preko Blynk aplikacije

Zadatak

Spojite svjetleću diodu na Arduino MKR1000 shield. Izradite program i aplikaciju kojom upravljate jačinom svijetljenja svjetleće diode na način da unutar aplikacije upišete željenu vrijednost. Koristite widget Numeric Input.

Prikaz spajanja

Svjetleću diodu spojite na izvod D0.

Arduino kod
#include <SPI.h>
#include <WiFi101.h>
#include <BlynkSimpleMKR1000.h>

#define BLYNK_PRINT Serial

// Upišite vlastiti token za autentifikaciju
char auth[] = "YourAuthToken";

// Upišite podatke o vašoj bežičnoj mreži
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";

BLYNK_WRITE(V1)
{
  // Pohranjivanje vrijednosti dobivene iz Blynk aplikacije u varijablu
  int pinValue = param.asInt();

  // Ispisivanje varijable na serijski monitor
  Serial.println(pinValue);
  
  // Postavljanje jacine svjetljenja svjetleće diode pomoću varijable
  analogWrite(0, pinValue);
}

void setup()
{
  Serial.begin(9600);

  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
}

Izrada aplikacije

U aplikaciji izradite novi projekt, odaberite dodavanje novog widgeta te odaberite widget Numeric Input. Ovim widgetom želite upravljati svjetlećom diodom koja se nalazi na izvodu D0. Uđite u postavke widgeta i postavite pin na virtualnu varijablu V1 te promijenite koeficjent povećanja u 10. Sada će se svakim pritiskom na oznaku plus na widgetu, jačina svijetla diode povećati za 10 umjesto za 1.

Ovime ste završili sa izradom aplikacije, a kako bi pokrenuli aplikaciju kliknite na znak Play u gornjem desnom uglu te primijetite kako se mijenja intenzitet svjetla svjetleće diode ovisno o povećanju ili smanjenju vrijednosti widgeta na aplikaciji.