Upravljanje bojom RGB diode

Što ćete naučiti:

– Spojiti i upravljati RGB diodom
– Koristiti widget – zeRGBa

Zadatak

Izradite projekt kojim ćete upravljati bojama RGB diode unutar aplikacije Blynk.

Prikaz spajanja

Arduino kod
#define BLYNK_PRINT SerialUSB

#include <SPI.h>
#include <WiFi101.h>
#include <BlynkSimpleWiFiShield101.h>

// Upišite vlastiti token za autentifikaciju
char auth[] = "YourAuthToken";

// Upišite podatke o vašoj bežičnoj mreži
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";

void setup()
{
  SerialUSB.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
}
Izrada aplikacije

U aplikaciji izradite novi projekt, odaberite dodavanje novog widgeta te odaberite widget zeRGBa. Ovim widgetom ćete upravljati bojom RGB diode tako što ćete odabrati željenu boju na obojanoj zebri.

Izmijenite postavke widgeta odabirom odgovarajućih izvoda (Red – D3, Green – D4 i Blue – D5).

Ovime ste završili sa izradom aplikacije, a kako biste pokrenuli aplikaciju kliknite na znak Play u gornjem desnom uglu te primijetite kako klikom na željenu boju na obojanoj zebri RGB dioda mijenja boju u željenu.