Upravljanje bojom RGB diode pomoću potenciometara_bb