Upravljanje 3D pisačem

Kako bismo kvalitetno i sigurno upravljali 3D pisačem i svaki puta dobili kvalitetan 3D ispis modela, potrebno je odraditi nekoliko pripremnih radnji koje pripadaju, možemo to tako nazvati, u osnovni način upravljanja 3D pisačem. Podijelili smo ih u tri skupine: nakon prenošenja, prije 3D ispisa i nakon 3D ispisa.

NAKON PRENOŠENJA

Svaki puta kada premještamo 3D pisač potrebno je:

1. 3D pisač postaviti na stabilnu i čvrstu površinu u prostor gdje nema mogućnosti za ne kontrolirani propuh.

2. Na gornji dio okvira postavljamo držače za filament.

3. Na držače za filament postavljamo špulu filamenta i provjeravamo dali se materijal može slobodno odmotavati.

4. Provjeriti je li sklopka na napajanju u poziciji uključeno ili isključeno. Ako je u poziciji uključeno, promijeniti poziciju u isključeno. Potom uključiti kabel za napajanje u 3D pisač i zatim u utičnicu.

5. Na LCD ekranu u meni-u naći “calibrate” i u sub meni-u odabrati opciju “calibrate z”. To će pokrenuti kalibraciju “Z” osi 3D pisača. Slijedite upute na LCD ekranu od početka do kraja kalibracije.

PRIJE 3D ISPISA

Prije svakog 3D ispisa potrebno je pripremiti 3D pisač. To podrazumijeva dodavanje ili zamjenu materijala (filamenta) za ispis i pripremu radne površine.

1. Umetanje materijala u glavu 3D pisača

Prije umetanja materijala potrebno je zagrijati mlaznicu. To ćemo učiniti tako da na LCD ekranu u glavnom meni-u odaberemo opciju “Preheat” te potom vrstu materijala koju želimo umetnuti u 3D pisač. Nakon što smo potvrdili vrstu materijala mlaznica i radna površina će se početi zagrijavati do određene temperature.

Kada je temperatura mlaznice i radne površine postignuta, u glavnom meni-u ćemo odabrati opciju “load filament”, u tom trenutku pokrenuti će se motor “feedera” koji gura materijal u zagrijani dio glave 3D pisača.

Nakon što je motor “feedera” pokrenut umetnite vrh filamenta u za to predviđen otvor na glavi 3D pisača. Prije nego filament stavite u otvor, poželjno je odrezati vrh filamenta pod kutem od otprilike 45 stupnjeva (vidi sliku). Dok lagano gurate filament u otvor osjetit ćete kako motor zahvaća filament i on sam dalje ulazi u glavu 3D pisača.

Pričekajte dok filament počne izlaziti iz mlaznice. Pustite da filament kratko izlazi van.

2. Uklanjanje materijala iz glave 3D pisača

Ako već imate filament u 3D pisaču od prije i želite ga promijeniti procedura je vrlo slična kao i kod umetanja. Na LCD ekranu u glavnom meni-u prvo ćemo odabrati opciju “Preheat” i odabrati vrstu materijala koji se trenutno nalazi u 3D pisaču. Nakon što smo potvrdili vrstu materijala, mlaznica i radna površina će se početi zagrijavati do određene temperature.

Kada je temperatura mlaznice i radne površine postignuta, u glavnom meni-u ćemo odabrati opciju “unload filament”, u tom trenutku pokrenuti će se motor “feedera” koji gura materijal van izvan glave 3D pisača.

Kada osjetite da je materijal izašao jednostavno ga uklonite.

3. Priprema radne površine za 3D ispis

Kako bi postigli najbolju moguću adheziju materijala na radnu površinu potrebno je površinu održavati čistom. Radna površina se najbolje čisti pomoću čiste krpe i alkohola (koji se može kupiti u bilo kojoj ljekarni). Najbolje je radnu površinu čistiti dok je hladna. Preporučuje se prije svakog 3D ispisa prebrisati radnu površinu kako bismo maknuli eventualnu prašinu i nečistoće.

Ako imate potrebu 3D ispisivati filamentima od PETG plastike potrebno je učiniti dodatni korak i prije svakog 3D ispisa lagano namazati radnu površinu bijelim (PVA) ljepilom za papir. To ćemo učiniti kako se PETG filament ne bi prejako zalijepio za PEI film koji se nalazi na radnoj površini, što bi nam onemogućilo lagano skidanje modela s radne ploče a samim time oštetili bi tanki PEI film na radnoj ploči i izgubili potrebnu adheziju drugih filamenata za radnu ploču.

NAKON 3D ISPISA

Nakon 3D ispisa, logično, želimo maknuti ispisani 3D model s radne površine i koristiti ga, a potrebno je i ukloniti materijal, posebno ako 3D pisač neće raditi neko vrijeme.

Vrlo je bitno nakon 3D ispisa pričekati da se radna površina i ispisani 3D model ohlade na sobnu temperaturu.Potom treba ispisani 3D model maknuti s radne površine a budući da je radna površina na sobnoj temperaturi veze između modela i radne površine bi trebale popustiti. U mnogim slučajevima bit će moguće rukom skinuti ispisani 3D model, no ako to nije slučaj poslužit ćemo se oštrom špatulom koja ima zaobljene rubove i lagano pokušati odvojiti model od radne površine. Kod odvajanja modela od radne površine budite vrlo oprezni kako ne biste oštetili radnu površinu ili ostale dijelove 3D pisača ili pak slučajno sebe ozlijedili. Ništa ne ide na silu.

Ako ne planirate koristiti 3D pisač odmah nakon prethodnog 3D ispisa preporučuje se ukloniti materijal iz glave 3D pisača kako ne bi nastala nepotrebna začepljenja mlaznice. Uklanjanje materijala iz glave 3D pisača –  na LCD ekranu u glavnom meni-u prvo ćemo odabrati opciju “Preheat” i odabrati vrstu materijala koji se trenutno nalazi u 3D pisaču. Nakon što smo potvrdili vrstu materijala, mlaznica i radna površina će se početi zagrijavati do određene temperature. Kada je temperatura mlaznice i radne površine postignuta, u glavnom meni-u ćemo odabrati opciju “unload filament”, u tom trenutku pokrenuti će se motor “feedera” koji gura materijal van izvan glave 3D pisača. Kada osjetite da je materijal izašao, jednostavno ga uklonite kako je prikazano u videu Uklanjanje materijala iz glave 3D pisača.

Tags:
,