Upoznajte micro:bit

Micro:bit je mikroračunalo koje vam omogućuje da osmislite, napravite i isprobate razne zabavne i edukativne projekte. Ovaj mikrokontroler sadrži procesor, ulazne i izlazne izvode te za napajanje koristi dvije AAA baterije. Može prikazati tekst, brojke, sličice i animacije na ekranu, mjeriti temperaturu te odrediti strane svijeta te sadrži senzor za pokret i svjetlo. Može se spojiti s drugim uređajima i senzorima te s njima komunicirati putem radio veze ili Bluetooth tehnologije. Sa svojim dijelovima i karakteristikama te programiranjem micro:bit se lako pretvara u različite interaktivne i funkcionalne uređaje.

Micro:bitova elektronika je zbog njegove namjene potpuno izložena te je važno s njime oprezno rukovati. Prije početka rada s micro:bitom pažljivo proučite upute i sigurnosna upozorenja o korištenju micro:bita.

Dijelovi micro:bita