Ulazni littleBits moduli

Ulazni moduli u littleBits kompletu omogućavaju detekciju neke pojave – pritisak, temperaturu, svjetlost, zvuk i druge. Popis svih modula, te kratki opis i izgled pogledajte niže.

Button

Ovaj modul sadrži jedno tipkalo. Kada je tipkalo pritisnuto daje signal prolazi kroz modul, a kada je otpušteno ne propušta signal.

Light sensor

Senzor mjeri količinu svjetlosti koja na njega upada i proporcionalno daje izlazni signal. Može reagirati na svjetlost ili na tamu.

Sound trigger

Ovaj modul detektira zvuk – kada je zvuk jači od postavljenog praga daje signal na izlazu, inače ne propušta signal.

Temperature sensor

Senzor za mjerenje temperature – pomoću number modula može prikazivati temperaturu i stupnjevima Celzijusovim ili u Fahrenheitima.

Pregledano 25.2.2020. (A.T.)