Ulaz i izlaz podataka

Izradite program kojim micro:bit možete koristiti kao kalkulator za zbrajane. Usput naučite raditi s varijablama: definiranje varijable koja poprima slučajnu vrijednost, ispis varijable i ispis računa (zbroja, razlike, umnoška ili količnika).

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu [icon name=”arrow-circle-right” class=”fa-ar-les”] ovdje.

Korištenje s učenicima
Predmet  Informatika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Naredbe za ulaz i izlaz podataka
Tema Naredbe za ulaz i izlaz podataka
Ključne riječi naredba za ulaz podataka, naredba pridruživanja, naredba za izlaz podataka
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Kao dodatni zadatak učenici mogu promijeniti kôd programa tako da odaberu neku drugu računsku operaciju i povećaju raspon brojeva. Naprednim učenicima zadajte zadatak da dodaju mogućnost odabira računske operacije.

Učenici pomoću ovog primjera mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – pri obradi novog nastavnog sadržaja, kao zadatak za vježbu.
  • Samostalno kod kuće – učenici samostalno mijenjaju program pri tome istražujući mogućnosti micro:bita.
Isprobajte i preuzmite

Kad pritisnete tipku A na micro:bitu, program slučajnim odabirom ispiše jedan broj između 0 i 10.

Pritiskom na tipku B zbroj tih dvaju brojeva.

Protresanjem micro:bita briše se trenutni prikaz na zaslonu.

program slučajnim odabirom ispiše drugi broj između 0 i 10.

Kada pritisnete tipke A+B istovremeno, ispisuje se