Uključi – isključi

Što ćete naučiti:

– Očitati stanje svakog tipkala u zasebnoj if naredbi

Zadatak

Na mikrokontroler spojite dva tipkala i jednu svjetleću diodu. Napišite program koji će omogućiti da prvim tipkalom uključite svjetleću diodu, a drugim tipkalom isključite svjetleću diodu

Prikaz spajanja

Arduino kod
int led = 6;                        //definiraj led = 6
int tipkalo1 = 10;                  //definiraj tipkalo1 = 10
int tipkalo2 = 11;                  //definiraj tipkalo2 = 11

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);             //postavi izvod led kao izlazni
  pinMode(tipkalo1, INPUT_PULLUP);  //postavi izvod tipkalo1 kao ulazni
  pinMode(tipkalo2, INPUT_PULLUP);  //postavi izvod tipkalo2 kao ulazni
  digitalWrite(led, LOW);           //isključi led diodu - početno stanje
}

void loop() {
  if (digitalRead(tipkalo1) == LOW) { //ako je tipkalo1 pritisnuto
    digitalWrite(led, HIGH);        //uključi LED diodu
  }
  if (digitalRead(tipkalo2) == LOW) { //ako je tipkalo2 pritisnuto
    digitalWrite(led, LOW);         //isključi LED diodu
  }
}