Uhvati točku

Izradite program kojim ćete naučiti kako izraditi vlastitu igricu na micro:bitu. Cilj ove igre je pritisnuti tipakla A i B istovremeno onda kada se točka nalazi na sredini ekrana micro:bita. Točka se pomiče od desnog do lijevog dijela ekrana i obrnuto cijelo vrijeme. U slučaju da se tipkala ne pritisnu onda kada je točka na sredini, igra završava.

Upute za izradu programa

1. korak

Na početku, kreirajte novu varijablu imena sprite u kategoriji Variables. Nakon što ste kreirali varijablu sprite, u on start dijelu programa dodajte naredbu set sprite to te unutar te naredbe dodajte blok create sprite at x: 2 y:2 koji ćete pronaći u kategoriji Game. Time će se sprite pozicionirati točno na sredini ekrana micro:bita i zasvijetlit će.

2. korak

U forever petlju dodajte naredbe sprite move by 1 te sprite if on edge, bounce (kategorija Game). Ovim naredbama će se točka (vaš sprite) kretati vodoravno po ekranu micro:bita lijevo i desno. Međutim, točka se sada pomiče prebrzo, stoga dodajte naredbu pause (ms) 200 kako bi usporili kretanje točke.

3. korak

Iz kategorije Input dodajte naredbu on button A+B pressed. Kako je zadatak da točku zaustavite na sredini ekrana micro:bita, dodajte naredbu if then else te blok koji ispituje jednakost unutar if dijela. Iz kategorije Game dodajte naredbu sprite x u prvi argument ispitivanja jednakosti, a u drugi argument upišite broj 2. U slučaju da je ćtaj uvjet zadovoljen, rezultat se mora povećati za jedan bod, a to ćete napraviti naredbom change score by 1. U slučaju da niste zaustavili točku u sredini ekrana micro:bita, igra je gotova, pa stoga dodajte naredbu game over u else dijelu naredbe if then else.

4. korak

Kako biste resetirali igru nakon završetka, dodajte naredbu on shake iz kategorije Input te u padajućem izborniku odaberite screen down. Unutar blok on screen down dodajte naredbu reset koju ćete pronaći u kategoriji Control.

Rješenje

Program za micro:bit v2

U slučaju da koristite novu verziju micro:bita koji sadrži ugrađeni zvučnik ili na izvornoj verziji micro:bita imate spojen vanjski zvučnik, izmijenite prethodni program tako da dodate zvuk koji označava osvajanje boda i zvuk koji označava kraj igre.

Naredba start melody repeating once nalazi se u Music kategoriji. Jednu naredbu stavite u then dio bloka te odaberite melodiju ba ding iz padajućeg izbornika, a drugu stavite u else dio bloka s melodijom wawawawaa.