Učenički projekt: SNIMAMO FILM!

Učenici ovim programom mogu samostalno, u paru ili manjim grupama snimati video klipove koristeći micro:bit.

Korištenje s učenicima
Predmet Informatika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 2.
Nastavna cjelina Videozapisi
Tema Montaža videozapisa, Obrada videozapisa u vremenu, Umetanje datoteka u videozapis, Završna obrada i pohrana videouratka
Ključne riječi videozahvat, montiranje kadrova, prijelazi, vremenski niz, umetanje zvučnih datoteka, ubacivanje slika, ubacivanje videoisječaka, najava i odjava, kakvoća videodatoteke
Ideja i izrada materijala Marlena Bogdanović

Na samom početku 2. polugodišta najavite rad na novom učeničkom projektu! Učenici će izraditi kratak film o sebi i imenovati ga po svom izboru (npr. Tko sam ja?). Učenici mogu birati hoće li na projektu raditi samostalno, u paru ili u maloj grupi učenika.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Program radi tako da se micro:bit upari s mobilnim digitalnim uređajem (npr. tabletom ili pametnim telefonom) prema uputama koje se automatski generiraju po instaliranju micro:bit aplikacije.

Pritiskom na tipku A vaš se tablet ili pametni telefon priprema za početak za snimanje videoisječka.

Pritiskom na tipku B započinjete sa snimanjem videoisječka.

Zajedničkim pritiskom na A + B zaustavlja se snimanje videoisječka.