Traka u duginim bojama i tipkalo kao sklopka

Zadatak

Izradite program kojim će traka s RGB svjetlećim diodama svijetliti u rasponu duginih boja, a uključivat će se i isključivati pritiskom na tipkalo. Ako je traka s RGB svjetlećim diodama isključena, pritiskom na tipkalo postaje uključena i obratno.

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite tipkalo te traku kao što vidite na prikazu spoja. U ovom primjeru koristi se tipkalo kao ulazni modul kojim će se traka uključivati ako je isključena i obrnuto. Tipkalo spojite na izvod P1, a traku na P0.

Upute za izradu programa

Napomena: Za programiranje trake s RGB svjetlećim diodama, u Makecode editoru potrebno je dodati kategoriju naredbi Neopixel. Upute za dodavanje Neopixel kategorije možete pogledati ovdje.

 1. korak

Naredbu set strip to smjestite u on start blok. U dijelu naredbe gdje možete odrediti parametre, postavite P0 jer je na tom izvodu spojena traka, umjesto 24 upišite broj 7 jer se od toliko dioda traka sastoji i kao format ostavite zadanu vrijednost RGB (GRB format). Parametar (varijabla) strip iz naredbe odnosi se na cijelu traku.

Kreirajte varijablu stanje i postavite je u on start blok. Dodijelite joj stanje false iz kategorije Logic. Varijablom stanje kontrolirat ćete uključivanje i isključivanje dioda na traci. Kad ona ima stanje false, traka neka bude isključena. Kad joj je stanje true, tada neka bude uključena.

 2. korak

Iz kategorije Input odaberite naredbu on pin P0 pressed te P0 postavite na P1 jer je na njemu spojeno tipkalo. Svaki put kad se tipkalo pritisne, ovisno o stanju varijable stanje, traka se uključuje ili isključuje. Iz tog razloga je potrebno nakon pritiska na tipkalo provjeriti u kojem je stanju varijabla stanje i postaviti je u suprotno stanje. To ćete učiniti naredbom not iz Logic kategorije.

 3. korak

Zatim if then else blokom definirajte uključivanje i isključivanje svjetla. Ako je (if) varijabla stanje istinita, tada (then) neka diode na traci svijetle različitim bojama u rasponu spektra duginih boja. Za to upotrijebite naredbu strip show rainbow from 1 to 360.

Što je razlika među brojevima u naredbi strip show rainbow manja, to se i manje različitih nijansi boja uključuje.

 4. korak

U else dijelu dodajte naredbe za isključivanje svjetla na traci. To su naredbe strip clear i strip show.