Tko će biti na potezu?

Zadatak

Izradite pomoćni uređaj za igre u kojima se neprestano mijenja ili određuje koji igrač će biti na potezu. Ovdje je prikazan primjer za dva igrača koja stoje jedan nasuprot drugome. Pritiskom na tipkalo A neka se slučajnim odabirom prikaže strelica koja će biti usmjerena prema jednom od igrača.

Igrač prema kojem je strelica usmjerena će biti na potezu. Nakon 3 sekunde neka se strelica obriše. Za dodatnu provjeru ostavite mogućnost da pritiskom na tipkalo B micro:bit pokaže posljednji odabir. Za povećanje dojma iščekivanja odabira, dodajte animaciju po želji koja će se prikazivati prije strelice svaki put kad se pritisne tipkalo A.

Upute za izradu programa

1. korak

U ovom primjeru potrebna je samo jedna varijabla jer se u programu provjerava samo jedna stavka, a to je koji igrač će biti na potezu. Kreirajte varijablu Igrac u kategoriji Variables. U on start blok smjestite varijablu Igrac. Dodajte i sličicu po želji koja će se prikazati na ekranu na početku. Ovdje je odabrana sličica dijamant.

2. korak

U blok on button A pressed dodajte naredbe koje će varijabli Igrac dodijeliti slučajno odabrani, 1 ili 2 (može i više ako igrate s više igrača). Nakon toga iz kategorije Loops dodajte repeat 4 times do naredbu i umjesto broja 4, upišite 3. U dio do dodajte sličicu velikog i malog dijamanta koji će se brzinom od 50 ms izmjenjivati tri puta. If then else naredbom provjerite vrijednost varijable Igrac. Ako je ona 1, neka se pokaže lijeva strelica, inače desna. Strelice nacrtajte u show leds naredbi. Nakon 3 sekunde neka se izbriše prikaz strelica.

3. korak

Tipkalo B će poslužiti kao kontrola, odnosno podsjetnik koji igrač je bio odabran. Stoga dodajte naredbu on button B pressed i u nju smjestite if then else blok identičan onome iz bloka za pritisak na tipkalo A. Skratite vrijeme prikaza strelice na sekundu i pol i obrišite prikaz.

Program