Tjedan

Naučite dane u tjednu uz pomoć micro:bita.

Korištenje s učenicima
Predmet Priroda i društvo
Razred 1., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A.1.2 Učenik prepoznaje važnost organiziranosti vremena i prikazuje vremenski slijed događaja.

B.1.2 Učenik se snalazi u vremenskim ciklusima, prikazuje promjene i odnose među njima te objašnjava povezanost vremenskih ciklusa s aktivnostima u životu.

U igri se koristi 7 micro:bitova za svaki dan u tjednu, a učenici ih trebaju posložiti pravilnim redoslijedom. Učitelj može odrediti s kojim danom će započeti tjedan, a onda učenici moraju odrediti pravilan redoslijed ostalih.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipkalo A prikazuje se početno slovo nasumično odabranog dana u tjednu.

Na svaki od 7 micro:bitova potrebnih za ovaj primjer, prebacite isti program.