Tipkalo

Na upravljačkoj pločici mBota nalazi se jedno tipkalo.

Njime se može kontrolirati početak izvršavanja programa (ili dijela programa). U programu se tako može postaviti uvjet kojim se ispituje je li tipkalo pritisnuto ili otpušteno te ovisno o rezultatu provjere odrediti kako da se robot ponaša. Primjerice neka robot uključi svjetla, zasvira melodiju i krene s vožnjom nakon pritiska na tipkalo.

Naredba za tipkalo

Naredba za tipkalo nalazi se u mBlock programu pod kategorijom Sensing.

Naredba

Objašnjenje

Provjerava je li tipkalo na upravljačkoj pločici mBota pritisnuto ili otpušteno (pressed/released).

Primjeri programa za tipkalo

Pritisnuto tipkalo

Dok je tipkalo pritisnuto, na robotu svjetleće diode svijetle crveno, a kad je tipkalo otpušteno, svjetleće diode svijetle zeleno.

Otpušteno tipkalo

Svakim pritiskom na tipkalo svjetleće diode promijene boju.