Tipkalo

Pritiskom na tipkalo na displeju se ispisuje ON. Kad tipkalo nije pritisnuto, na displeju piše OFF.

Pritiskom na tipkalo cijeli LED ekran svijetli bijelim svjetlom.

Kad se tipkalo pritisne, zujalica reproducira zvuk. Zvuk se čuje dokle god je tipkalo pritisnuto.

Pritiskom na tipkalo svjetleća dioda svijetli bijelim svjetlom. Kad se tipkalo otpusti, svjetlo se ugasi.

Pritiskom na tipkalo cijela LED traka svijetli šarenim bojama.

Pritiskom na tipkalo svjetleće trake svijetle.

Pritiskom na tipkalo polugica na servo motoru se neprestano zakreće od 0 do 90 stupnjeva i natrag.

Pritiskom na tipkalo osovina DC motora se počne vrtjeti u jednom smjeru istom brzinom. Ako se dodaju dva DC motora na upravljački dio, oni će se pritiskom na tipkalo vrtjeti istom brzinom, ali u različitim smjerovima.

Vodena pumpa radi kada je tipkalo pritisnuto.