Tipkalo i svjetlo

Zadatak

Isprogramirajte mBot da na početku svijetli plavom bojom najjačim inteznitetom. Svaki put kad se pritisne tipkalo neka svijetli zelenom bojom intenzitetom 100, a nakon što se tipkalo otpusti neka mBot svijetli slučajno odabranom bojom i intenzitetom.

Rješenje

Objašnjenje

Na početku robot s obje diode svijetli plavom bojom najjačim intenzitetom s (turn on all light with color red 0 green 0 blue 255). Nakon toga slijedi forever petlja u kojoj su smještene ostale naredbe koje će se izvršavati svaki put kad se tipkalo pritisne i otpusti. Pritiskom na tipkalo (wait until when on-board button pressed) obje diode će zasvjetliti zelenom bojom (turn on all light with color red 0 green 100 blue 0) i tako će svijetliti dokle god je tipkalo pritisnuto. Otpuštenjem tipkala (wait until when on-board button pressed) odje diode će zasvijetliti slučajno odabranom bojom i intezitetem jer je korištena naredba pick random 1 to 255 kao vrijednost svake od triju boja.