Tempo – metronom

Izradite program – metronom – koji će pokazati brzinu izvođenja nekog glazbenog djela. Usput naučite raditi s jednostavnim naredbama pri programiranju micro:bita (show leds, pause (ms), forever).

Korištenje s učenicima
Predmet  Glazbena kultura
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Slobodno improvizirano ritmiziranje, kretanje na glazbu, ples i sviranje
Tema Tempo
Ključne riječi tempo, brzina izvođenja, takt
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Učenici mogu ovim programom vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – koristeći micro:bit učenici mogu hodati/pljeskati/koristiti udaraljke u tempu koju micro:bit prikazuje. U parovima učenici mogu izvoditi zajedničke kretnje prema zadanom tempu, a možete ga koristiti u slobodnom improviziranom ritmiziranju, kretanju na glazbu, plesu i sviranju; kod pjevanja određene pjesme možete koristiti micro:bitza održavanje tempa i sl.
  • Kod kuće – učenici mogu kod kuće taktirati prema tempu koju pokazuje micro:bit, vježbati otkucavati trajanje pojedinih nota prema zadanom tempu, itd.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Program radi tako da kad pokrenete micro:bit, na zaslonu se određenom brzinom pokazuje animacija koja simulira kretanje metronoma – lijevo-desno.