Temperaturni senzor

Na displeju se ispisuje vrijednost izmjerene temperature u prostoru.

Na LED ekranu se pale crvena svjetla. Što je veća temperatura, to više dioda svijetli.

Zujalica povisuje zvuk kako raste temperatura.

Svjetleća dioda svijetli crvenom bojom. Što je veća temperatura, to dioda jače svijetli.

Svjetleće diode na traci svijetle crvenom bojom. Što je veća temperatura, to veći broj dioda svijetli.

Povećanjem temperature, uključuje se više svjetlećih žica.

Servo motor postavlja polugicu u određen položaj ovisno o visini izmjerene temperature.

Temperatura određuje brzinu kojom se DC motor okreće.