Tehničko crtanje

Izradite program pomoću kojeg učenici mogu dobiti mjere ili dimenzije nekog crteža u mjerilu 1:50.

Korištenje s učenicima
Predmet Tehnička kultura
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1.
Nastavna cjelina Tehničko crtanje
Tema Crtanje tlocrta učionice
Ključne riječi Crteži u mjerilu, vrste mjerila, pretvaranje mjera u zadanom mjerilu.
Ideja i izrada materijala Jozo Pivac

Način na koji će učenici koristiti micro:bit u samoj vježbi ovisi prvenstveno o dogovoru učitelja i učenika. Učenici mogu koristiti isključivo i samo micro:bit za dobivanje mjera ukoliko učitelj procjeni da ručno računanje mjera u mjerilu uzima više vremena nego što je potrebno za realizaciju same vježbe. Ukoliko učitelj smatra da učenici imaju potrebu i vremena za samostalno preračunavanje mjera mogu na kraju pomoću micro:bit-a vršiti njihovu provjeru. Također učenici mogu u paru raditi na način da provjeravaju jedno drugome pomoću micro:bit-a preračunate mjere.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipku A vrijednost mjere povećavate za 1.

Pritiskom na tipku B vrijednost mjere smanjujete za – 1.

Ako želite upisati veće mjere koristite sljedeći postupak: od 0 do 9 pomoću tipke A dobijete broj koji zatim pomnožite s 5 ili 10 kako biste dobili željeni veći broj. Množenje s 5 ili 10 dobivate tako da nakon što dobijete broj na displeju koji želite množiti, pritisnete odgovarajući izvod za množenje.

Izvod 0 (P0) množi prikazani broj s 0 i u ovom slučaju vraćate broj na početnu vrijednost 0.

Izvod 1 (P1) množi prikazani broj s brojem 5 i izvod 2 (P2) množi prikazani broj s brojem 10.