Tehnička svojstva plastike i gume

Izradite program pomoću kojeg možete mjeriti i očitavati temperaturu samog micro:bita.

Korištenje s učenicima
Predmet  Tehnička kultura
Razred 6., osnovna škola
Polugodište  1.
Nastavna cjelina  Materijali
 Tema  Tehnička svojstva plastike i gume
Ključne riječi  Fizikalna svojstva plastike
Ideja i izrada materijala Jozo Pivac

U praktičnom djelu teme „Tehnička svojstva plastike i gume“ ispitujete mehanička, fizikalna, kemijska i druga svojstva plastike. Pod skupinu fizikalnih svojstava plastike spada svojstvo fizikalne toplinske vodljivosti plastike. Koristeći elektroničke i programske mogućnosti micro:bita u vježbi možete mjeriti i dokazati toplinsku vodljivost plastike. Dokaz za to ćete dobiti ukoliko između micro:bita i izvora topline postavite komad plastike. Izvor topline poput aparat za savijanje plastike usmjerite na komad plastike te počnete s postupkom zagrijavanja plastike. Istovremeno neposredno s druge strane plastike prislonite uz plastiku uključen micro:bit te pratite porast temperature na displeju samog micro:bita. Uz pomoć štoperice možete mjeriti točno vrijeme porasta temperature micro:bita.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Program će raditi na način da čim se pokrene micro:bit, program će mjeriti i ispisivati na displeju (ekranu) micro:bita temperaturu u Celzijevim stupnjevima. Temperatura će se ispisivati sve dokle ne postigne vrijednost 49°. Nakon toga na displeju će se ispisivati riječ „OPREZ!“ koja vas upozorava na opasanost od mogućeg pregrijavanja samog micro:bita.