Svjetlosni senzor i micro:Maqueen

Zadatak

Iskoristite svjetlosni senzor micro:bita za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju micro:Maqueen robota. Izradite program kojim će micro:Maqueen svirati i uključiti svjetleće dioda onda kada ga izložite jakom osvjetljenju (primjerice postavljanjem na prozor uz danje svjetlo ili korištenjem bljeskalice na mobitelu). Neka se pri tome i na zaslonu micro:bita prikazuju dvije različite sličice u ovisnosti o osvjetljenju.

Rješenje

Objašnjenje

Iz Logic kategorije naredbi odaberite if then else naredbu te je postavite unutar forever bloka. U toj naredbi ćete provjeravati razinu svjetla i regulirati rad robota. U if dio postavite operator veće od (>) koji ćete pronaći u kategoriji Logic. U lijevi dio operatora umetnite naredbu light level iz kategorije naredbi Input, a u desni dio upišite vrijednost 200. Time provjeravate je li razina svjetla veća od 200.

Ako je taj uvjet zadovoljen, izvršit će se sve naredbe smještene u then djelu: show icon (iznenađeno lice), play tone Middle C for 1 beat (sviranje tona), LEDlight left turn ON i LEDlight right turn ON (uključenje prednjih svjetlećih dioda).

Ako taj uvjet nije zadovoljen, izvršit će se naredbe u else dijelu: show icon (uspavano lice), LEDlight left turn OFF i LEDlight right turn OFF (isključenje prednjih svjetlećih dioda).

Preuzmite program na robot i isprobajte ga.