Sviranje predodređenih tonova

Što ćemo naučiti:

– Korisiti funkciju tone()

Zadatak

Spojite jedan otpornik i zvučnik na izvod broj (6) Arduina i napravite program koji će svirati niz tonova glazbene ljestvice.

Prikaz spajanja

Arduino kod


int Zvucnik = 6;
int Vrijeme = 1000;

void setup ()
{
  pinMode (Zvucnik, OUTPUT); //postavi izvod Zvucnik 6 kao izlazni
}
void loop ()
{
  // ton je definiran (PIN, frekvencija, vrijeme izvoðenja)

  tone(Zvucnik, 1915, 200); // ton c
  delay (Vrijeme);        //čekaj Vrijeme sekundi

  tone(Zvucnik, 1700, 200); // ton d
  delay (Vrijeme);        //čekaj Vrijeme sekundi

  tone(Zvucnik, 1519, 200); // ton e
  delay (Vrijeme);        //čekaj Vrijeme sekundi

  tone(Zvucnik, 1432, 200); // ton f
  delay (Vrijeme);        //čekaj Vrijeme sekundi

  tone(Zvucnik, 1275, 200); // ton g
  delay (Vrijeme);        //čekaj Vrijeme sekundi

  tone(Zvucnik, 1136, 200); // ton a
  delay (Vrijeme);        //čekaj Vrijeme sekundi

  tone(Zvucnik, 1014, 200); // ton b
  delay (Vrijeme);        //čekaj Vrijeme sekundi

  tone(Zvucnik, 956, 200); // ton C
  delay (Vrijeme);        //čekaj Vrijeme sekundi
}