Odabir načina rada HuskyLens kamere

Da biste koristili HuskyLens kameru u željenom načinu rada i upoznali princip njezina detektiranja i učenja elemenata iz okruženja, proučite najprije kako se možete kretati unutar sučelja kamere te odabrati ili promijeniti određeni parametar ili postavku.

Spojite kameru na napajanje. Zaslon kamere će se uključiti i na njemu će se prikazati ono što kamera „vidi“ ispred sebe. Ako još niste, maknite zaštitnu foliju s kamere.

U gornjem dijelu zaslona, na osjenčanoj traci, s lijeve strane (ispod funkcijskog tipkala) nalaze se ikone strelica za lijevo i desno te kotačić između njih. Te ikone upućuju na to da se funkcijsko tipkalo može pomicati ulijevo i udesno. Pored toga je naveden trenutni način rada u kojem se kamera nalazi (kad je uključite prvi put, pisat će Face Recognition). Na kraju, ispod tipkala za učenje, nalazi se ikona strelice za pritisak prema dolje što označuje kako se koristi tipkalo za učenje.

U donjem dijelu zaslonu, na osjenčanoj traci, navedeni su načini rada kamere, jedan pored drugog.

Pomicanjem funkcijskog tipkala mijenjate način rada kamere.

Onaj način rada na kojem se zaustavite je vaš odabrani način rada. Dugim pritiskom na funkcijsko tipkalo ulazite u izbornik vezan za odabranu funkciju te možete podesiti njezine parametre. Ponovnim kratkim pritiskom tipkala parametri se pohranjuju.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Instituta za razvoj i inovativnost mladih.

Projekt je 85% financiran iz EGP financijskog mehanizma, a 15% financiran iz državnog proračuna.

Tags: