Magnetski senzor

Što ćemo naučiti:

– Spajati magnetski senzor

Zadatak

Spojite na Arduino magnetski senzor i jednu svjetleću diodu te napišite program kojim ćete upaliti svjetleću diodu onda kada magnet približite magnetskom senzoru (stanje 1) i ugasiti onda kada magnet nije u neposrednoj blizini magnetskog senzora (stanje 0).

Prikaz spajanja

Arduino kod


int LedCrvena = 6;
int Senzor = 10;

int StanjeSenzora;

void setup() {
  pinMode(LedCrvena, OUTPUT);     //postavi izvod LedCrvena (6) kao izlazni
  pinMode(Senzor, INPUT_PULLUP);  //postavi izvod Senzor (10) kao ulazni
}

void loop() {
  StanjeSenzora = digitalRead(Senzor); //očitaj stanje izvoda i pohrani u StanjeSenzora
  if (StanjeSenzora == HIGH) {        //ako je digitalna vrijednost 1
    digitalWrite(LedCrvena, HIGH);    //uključi svjetleću diodu
  } else {                            //inače (digitalna vrijednost je 0)
    digitalWrite(LedCrvena, LOW);     //isključi svjetleću diodu
  }
}