Detektor zvuka

Zadatak

Pretvorite micro:bit v2 u detektor zvuka koji će pratiti glasnoću zvuka u prostoru. Na ekranu se cijelo vrijeme grafički prikazuje mjerenje glasnoće zvuka. Ako dulje od 10 sekundi micro:bit očitava da je glasnoća zvuka viša od postavljene granične vrijednosti, upozorit će zvučnim signalom te će se na ekranu prikazati uskličnik. Zvučni signal se ponavlja svake 2 sekunde sve dok micro:bit ne izmjeri da se glasnoća smanjila. Čim se glasnoća zvuka smanji, na ekranu se ponovno grafički prikazuje mjerenje glasnoće zvuka.

Prije izrade programa testirajte vrijednosti glasnoće zvuka koje micro:bit očitava u prostoru u kojem se nalazite kako biste odredili graničnu vrijednost.

Upute za izradu programa