Takt i mjera

Naučite kako pomoću micro:bita možete vizualno prikazati neku mjeru u izvođenju glazbe. Izradite program kojim ćete učenike poučiti taktirati određenu mjeru. Usput naučite raditi s jednostavnim naredbama u micro:bitu (show leds, pause, on start i show string).

Korištenje s učenicima
Predmet  Glazbena kultura
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Izvođenje glazbe i glazbeno pismo
Tema Takt i mjera – 2/4, 3/4, 3/8, 4/4, 6/8
Ključne riječi takt, mjera, trajanje nota
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

Učenici pomoću ponuđene datoteke mogu vježbati prepoznavanje mjera i njihovih obilježja:

  • Na redovnoj nastavi – koristeći micro:bit učenici mogu hodati/pljeskati/koristiti udaraljke u mjeri koju micro:bit prikazuje. U parovima učenici mogu izvoditi zajedničke kretnje prema zadanoj mjeri (mogu naučiti valcer), a možete ga koristiti u slobodnom improviziranom ritmiziranju, kretanju na glazbu, plesu i sviranju; u paru ili u skupini učenici mogu osmisliti npr. brojalicu prema dobama u mjeri i slično.
  • Kod kuće – učenici mogu kod kuće taktirati prema mjeri koju pokazuje micro:bit, a možete im zadati da recimo pokušaju odrediti mjeru u svojoj omiljenoj pjesmi.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Kad pokrenete program, na zaslonu se ispiše o kojoj se mjeri radi (2/4, 3/4, 3/8, 4/4 ili 6/8), a zatim se vizualnim prikazom i određenim vremenskim trajanjem teških i lakih doba ta mjera vrti na zaslonu.