Svjetlosni senzor i micro:Maqueen Lite

Zadatak

Iskoristite svjetlosni senzor micro:bita za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju micro:Maqueen Lite robota. Izradite program kojim će micro:Maqueen Lite svirati i uključiti svjetleće diode onda kada ga izložite jakom osvjetljenju (primjerice postavljanjem na prozor uz danje svjetlo ili korištenjem bljeskalice na mobitelu). Neka se pri tome i na zaslonu micro:bita prikazuju dvije različite sličice u ovisnosti o osvjetljenju.

Napomena: Ultrazvučni senzor zaklanja dio ekrana micro:bita i time utječe na rad svjetlosnog senzora koji nema dobar pristup svjetlu. U ovom zadatku ultrazvučni senzor nije potreban pa ga slobodno skinite s robota radi lakšeg očitanja svjetlosnog senzora.

Rješenje

Objašnjenje

Iz Logic kategorije naredbi odaberite if then else naredbu te je postavite unutar forever bloka. U toj naredbi ćete provjeravati razinu svjetla i regulirati rad robota. U if dio postavite operator veće od (>) koji ćete pronaći u kategoriji Logic. U lijevi dio operatora umetnite naredbu light level iz kategorije naredbi Input, a u desni dio upišite vrijednost 200. Time provjeravate je li razina svjetla veća od 200. Što je svjetlost jača, to će očitani broj biti veći. Micro:bit mjeri svjetlost oko sebe pomoću svog svjetlosnog senzora. Ako je micro:bit u mraku, razina svjetlosti će biti mala i vrijednost očitanja senzora će biti bliža broju 0. Kada je micro:bit izložen vrlo jakoj svjetlosti, tada će njegov svjetlosni senzor očitati vrijednosti iznad 200 do maksimalno 255.

Ako je taj uvjet zadovoljen, izvršit će se sve naredbe smještene u then djelu: show icon (iznenađeno lice), play tone Middle C for 1 beat (sviranje tona), LEDlight left turn ON i LEDlight right turn ON (uključenje prednjih svjetlećih dioda).

Ako taj uvjet nije zadovoljen, izvršit će se naredbe u else dijelu: show icon (uspavano lice), LEDlight left turn OFF i LEDlight right turn OFF (isključenje prednjih svjetlećih dioda).

Preuzmite program na robot i isprobajte ga.