Svjetlosni senzor

Svjetlosni senzor se nalazi na upravljačkoj pločici mBota i detektira razinu svjetlosti prostora u kojem je mBot.

Raspon vrijednosti svjetlosnog senzora kreće se od 0 do 1023. Što je veća svjetlina okoline u kojoj je mBot, to je veća vrijednost koju svjetlosni senzor očitava. Kada je mBot izložen danjem svjetlu, vrijednost je veća od 500. U večernjem osvjetljenju (u mraku) vrijednost se kreće od 0 do 100, a ako se tada upali svijetlo, vrijednosti su između 100 i 500.

Naredbe za svjetlosni senzor

Naredba za svjetlosni senzor nalazi se u mBlock programu pod kategorijom Sensing.

Naredba

Objašnjenje

Naredba koja javlja u programu vrijednost razine svjetla koju svjetlosni senzor očitava.

Primjeri programa za svjetlosni senzor

Provjera vrijednosti svjetlosnog senzora

Nakon povezivanja mBota na računalo opcijom Connect, potrebno je odabrati Live način rada u izborniku mBlocka te ažurirati firmware na mBotu prije korištenja senzora. Ažuriranje se radi odabirom opcije Setting  – Update Firmware – Updates. Nakon ažuriranja firmware-a potrebno je ponovno povezati mBot s računalom opcijom Connect.

U kategoriji Sensing kvačicom označite naredbu light sensor on-board light intensity.

Pomoću svjetlosnog senzora mBot može prepoznati nalazi li se na svjetlu ili je u mraku. S obzirom da se svjetleće diode na upravljačkoj pločici nalaze blizu svjetlosnog senzora, njihovo svjetlo utječe na vrijednost koju senzor očitava. Ovim primjerom možete uočiti kako upaljene svjetleće diode mBota utječu na količinu svjetlosti koju senzor prima.

Na početku diode ne svijetle te senzor očitava količinu svjetla prostora u kojem se robot nalazi. Nakon svake sekunde, dioda svijetli plavom bojom sve intenzivnije, a očitana vrijednost se pritom mijenja (postaje veća).

U lijevom prozoru makeBlock programa možete pratiti kako se mijenjaju vrijednosti koje senzor očitava.

Detektiranje mraka

Ovim programom robot pomoću svjetlosnog senzora detektira da se nalazi u mračnijoj prostoriji te počne svijetliti svjetlećim diodama slučajno odabrane boje.