Svjetlosni alarm

Što ćete naučiti:

– Koristiti widget – Timer

Zadatak

Izradite projekt gdje će pomoću widgeta Timer svjetleća dioda biti uključena u željeno vrijeme na 1 minutu.

Prikaz spajanja

Arduino kod
#define BLYNK_PRINT SerialUSB

#include <SPI.h>
#include <WiFi101.h>
#include <BlynkSimpleWiFiShield101.h>

// Upišite vlastiti token za autentifikaciju
char auth[] = "YourAuthToken";

// Upišite podatke o vašoj bežičnoj mreži
char ssid[] = "YourNetworkName";
char pass[] = "YourPassword";

void setup()
{
  SerialUSB.begin(9600);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
  Blynk.run();

Izrada aplikacije

U aplikaciji izradite novi projekt, odaberite dodavanje novog widgeta te odaberite Timer. Ovim widgetom možete aktivirati izvod na Arduinu u određeno vrijeme, u ovom slučaju svjetleću diodu koja je spojena na izvod 6.

Izmijenite postavke widgeta odabirom odgovarajućeg izvoda (D6) te postavite vrijeme kada želite da se svjetlosna dioda upali. START može biti u 11:00:00 AM, a STOP u 11:01:00 AM što znači da će se svjetlosna dioda upaliti u 11 sati te svijetliti do 11 sati i 1 minute.

Ovime ste završili sa izradom aplikacije, a kako bi pokrenuli aplikaciju kliknite na znak Play u gornjem desnom uglu. Ukoliko želite isprobati kako će se svjetleća dioda uključiti, izmijenite u postavkama vrijeme u željeno te primijetite kako će se svjetleća dioda uključiti čak i onda kada aplikacija nije otvorena na vašem mobitelu.