Svira i svijetli

Zadatak

Izradite program u kojem robot svira melodiju tako da se svaki put nakon pritiska na tipkalo dva puta odsvira melodija te da se pritom na robotu izmjenjuju boje svjetlećih dioda najjačim svjetlom. Svaki ton melodije neka ima svoju boju.

Rješenje

Objašnjenje

Prethodni program u kojem mBot svira melodiju pjesmice ”I love you” nadograđen je naredbama za svijetljenje svjetlećih dioda tako da se boje mijenjaju u skladu s tonovima. Svakom tonu je dodijeljena jedna boja, a melodija se svira dva puta (repeat 2) svaki put kad pritisnemo tipkalo (wait until when on-board button pressed). Dodana je i pauza od pola sekunde (wait 0.5 seconds) da odijeli kraj prvog sviranja od početka drugog.

Da bi svjetleće diode svijetlile uz svoj par tona onoliko dugo koliko taj ton traje, najprije je u programu postavljena naredba za boju svjetlećih dioda, a zatim za sviranje tona. Time je postignuto da se boje izmjenjuju u ritmu melodije.