Suma prvih n brojeva pomoću for petlje

Naučite kako pomoću micro:bita možete računati sumu određenog niza brojeva na jednostavan i zabavan način.

Korištenje s učenicima
Predmet  Informatika
Razred 6., osnovna škola
Polugodište 1.
Nastavna cjelina Programiranje
Tema Petlja FOR, zbroj prvih n brojeva
Ključne riječi Naredba za petlju bez logičkog uvjeta
Ideja i izrada materijala Tomislav Milanović

Učenici izrađujući ovaj primjer uče raditi s varijablama, ali i vježbaju računanje – korelacija s matematikom. Program mogu samostalno ili uz pomoć nastavnika izmijeniti i prilagoditi da računa sumu više ili manje prvih brojeva.

Učenici pomoću ovog primjera mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi u sklopu nastavnoga sata.
  • Kod kuće, samostalno ili sa školskim kolegama.
  • Na dodatnoj / dopunskoj nastavi.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipku A varijabla brojac se poveća za 1.

Pritiskom na tipku B varijabla brojac se smanji za 1.

Pritiskom na kombinaciju A+B program računa i ispisuje zbroj prvih n brojeva.

Kada protresete micro:bit, resetira se program.