Strane svijeta

Poznato je da se kod svih zemljopisnih  karata (ili kod velike većine) sjever nalazi na vrhu karte. Tako je i kod micro:bita – strelica koja pokazuje prema gore nosi oznaku “North” tj. sjever (ili vrijednost 0). Preostalih 7 strelica (naredba show arrow) su označene na sljedeći način: smjer gore-desno je sjeveroistok (vrijednost 1), desno je istok (vrijednost 2), dolje-desno – jugoistok (vrijednost 3) itd.

Izradite program na micro:bitu pomoću kojeg učenici mogu vježbati određivanje strana svijeta.

Korištenje s učenicima

Pomoću ovog programa učenici mogu vježbati određivanje strana svijeta.

Predmet Geografija
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1.
Nastavna cjelina Orijentacija
Tema Orijentacija
Ključne riječi orijentacija, strane svijeta, kompas
Ideja i izrada materijala Hrvoje Ćosić
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Pritiskom na tipku A na ekranu će se pokazati strelica u određenom smjeru (slučajni odabir).

Učenik treba prepoznati koja je to strana svijeta (kao na karti) i okrenuti micro:bit da u stvarnosti pokazuje tu stranu svijeta te pritisnuti tipku B za potvrdu.

Ako je strana svijeta točna prikazuje se kvačica, a u suprotnom iks.

Napomena: potrebno je omogućiti određenu toleranciju smjera (odstupanje od 10-15 stupnjeva od točne strane svijeta).