Štoperica

Micro:bitom možete mjeriti i prikazati vrijeme pretvarajući ga u štopericu, mjerač vremena ili sat. U kategoriji Input se nalaze dvije naredbe kojima to možete postići. To su naredbe running time (ms) i running time (micros). Prva od njih mjeri vrijeme u milisekundama, a druga u mikrosekundama. Jedna sekunda ima 1000 milisekundi, odnosno 1000000 mikrosekundi.

Mjerenje vremena kreće kada se pokrene micro:bit, a running time naredbama se prikazuje vrijeme koje je proteklo od pokretanja micro:bita. Dodatnim varijablama u programu možete odrediti da micro:bit prikaže vremenski interval određen nekim događajem (primjerice, koliko je vremena prošlo od trenutka kad pritisnete tipkalo A do trenutka kad pritisnete tipkalo B). Također, varijablama možete mijenjati i mjerne jedinice u kojima želite da se ispiše vrijeme (primjerice pretvaranje sekundi u minute).

Uvod

Ovim primjerom micro:bit će prikazati vrijeme u milisekundama svaki put kada ga se podigne uspravno (logotipom prema gore).

Zadatak

Pretvorite micro:bit najprije u štopericu. Pritiskom na tipkalo A neka se mjerenje vremena pokrene, a pritiskom na tipkalo B zaustavi. Neka se vrijeme mjeri i prikazuje u sekundama.

Upute za izradu programa - Štoperica

1. korak

Za rad štoperice potrebne su varijable. Kreirajte ih u kategoriji naredbi Variables i nazovite ih Start i Vrijeme. Varijabla Start služit će tome da se u nju pohrani vrijeme koje je prošlo od trenutka pokretanja micro:bita do trenutka kad štoperica počne mjeriti vrijeme (pritisak na tipkalo A). U varijablu Vrijeme će se pohraniti izmjereno vrijeme od trenutka pritiska na tipkalo A do trenutka pritiska na tipkalo B. Neka se na zaslonu micro:bita na početku programa prikazuje sličica štoperice koju nacrtajte u show leds naredbi. Sve naredbe postavite u on start.

2. korak

Štoperica se pokreće pritiskom na tipkalo A, stoga iz kategorije Input uzmite naredbu on button A pressed i smjestite u prostor za programiranje. U trenutku pritiska na tipkalo A varijabla Start mora poprimiti vrijednost vremena koje je proteklo od pokretanja micro:bita do pritiska na tipkalo. Zato iz kategorije Variables dodajte naredbu set Start to 0 i kao njezin argument postavite naredbu running time (ms). Neka se nakon toga na zaslonu prikaže kvačica na pola sekunde kao znak da je štoperica pokrenuta. U naredbu on button A pressed dodajte još show icon naredbu i u njoj odaberite kvačicu te naredbu pause (ms) 500. Dok štoperica radi neka se na zaslonu prikaže sličica kao na početku programa, stoga kopirajte tu istu sličicu iz on start bloka i stavite u on button A pressed blok. Kopirati naredbu možete tako da je lijevim klikom miša označite, a onda desnim klikom miša otvorite prozor u kojem ćete moći odabrati kopiranje.

3. korak

Pritiskom na tipkalo B štoperica se treba zaustaviti i prikazati izmjereno vrijeme. Dodajte naredbu on button B pressed u prostor za programiranje.

Neka najprije micro:bit provjeri je li prije pritiska na tipkalo B bilo pritisnuto tipkalo A. Upotrijebite if then else blok. U if dijelu provjerite je li varijabla Start različita od nule. Ako je, znači da je bilo pokrenuto mjerenje vremena. U tom slučaju neka varijabla Vrijeme poprimi vrijednost vremena koje je proteklo od pritiska na tipkalo A do pritiska na tipkalo B. Ta se vrijednost dobiva oduzimanjem vrijednosti varijable Start od vrijednosti vremena koje teče (running time(ms)). Razliku zatim treba podijeliti s brojem 1000 kako biste dobili vrijednost u sekundama (jer su trenutno u milisekundama). Naredbe za računske operacije se nalaze u kategoriji Math. Dodatno, sve te naredbe smjestite u round naredbu (kategorija Math) koja će rezultat dijeljenja zaokružiti na cijeli broj.

4. korak

Sada treba dodati naredbe za prikaz izmjerenog vremena. Naredbama clear screen i pause (ms) obrišite prikaz sličice štoperice i prikažite izmjereno vrijeme. Nakon prikaza vremena postavite varijablu Start na nulu kako bi štoperica bila spremna za novo korištenje. U else dio također dodajte naredbe za prikaz vrijednosti izmjerenog vremena. Ako pritisnete na tipkalo B prije A, ispisat će se vrijednost nula. Također, time ćete omogućiti da nakon mjerenja vremena, više puta možete pritisnuti tipkalo B da provjerite izmjereno vrijeme. Na kraju dodajte sličicu štoperice koja će se prikazati nakon prikaza izmjerenog vremena.

Program za štopericu

Program za micro:bit v2

U slučaju da koristite novu verziju micro:bita koji sadrži ugrađeni mikrofon, izmijenite prethodni program tako da se štoperica pokrene na glasan zvuk umjesto na pritisak tipkala A. Na početku, postavljanjem razine glasnoće, odredite koliko bi glasno trebalo biti da mikrofon detektira zvuk.

Naredba on loud sound nalazi se u Input kategoriji naredbi u dijelu micro:bit (V2). U istoj kategoriji naredbi, ali u dijelu more, nalazi se naredba set loud sound threshold to kojom se postavlja razina glasnoće.

Kako se štoperica ne bi resetirala na svaki glasniji zvuk, kreirajte pomoćnu varijablu Početak koju u bloku on start i on button B pressed postavite na 0. U bloku on loud sound, štoperica će se resetirati samo ako je varijabla Početak jednaka 0, a nakon restiranja će promijentii vrijednost u 1. Tek će pritiskom na tipku B i zaustavljanjem štoperice poprimiti vrijednost 0, kada se može ponovno pokrenuti.