Štoperica

Micro:bitom možete mjeriti i prikazati vrijeme pretvarajući ga u štopericu, mjerač vremena ili sat. U kategoriji Input se nalaze dvije naredbe kojima to možete postići. To su naredbe running time (ms) i running time (micros). Prva od njih mjeri vrijeme u milisekundama, a druga u mikrosekundama. Jedna sekunda ima 1000 milisekundi, odnosno 1000000 mikrosekundi.

Mjerenje vremena kreće kada se pokrene micro:bit, a running time naredbama se prikazuje vrijeme koje je proteklo od pokretanja micro:bita. Dodatnim varijablama u programu možete odrediti da micro:bit prikaže vremenski interval određen nekim događajem (primjerice, koliko je vremena prošlo od trenutka kad pritisnete tipkalo A do trenutka kad pritisnete tipkalo B). Također, varijablama možete mijenjati i mjerne jedinice u kojima želite da se ispiše vrijeme (primjerice pretvaranje sekundi u minute).

Uvod

Ovim primjerom micro:bit će prikazati vrijeme u milisekundama svaki put kada ga se podigne uspravno (logotipom prema gore).

Zadatak

Pretvorite micro:bit najprije u štopericu. Pritiskom na tipkalo A neka se mjerenje vremena pokrene, a pritiskom na tipkalo B zaustavi. Neka se vrijeme mjeri i prikazuje u sekundama.

Upute za izradu programa - Štoperica

1. korak

Za rad štoperice potrebne su varijable. Kreirajte ih u kategoriji naredbi Variables i nazovite ih Start i Vrijeme. Varijabla Start služit će tome da se u nju pohrani vrijeme koje je prošlo od trenutka pokretanja micro:bita do trenutka kad štoperica počne mjeriti vrijeme (pritisak na tipkalo A). U varijablu Vrijeme će se pohraniti izmjereno vrijeme od trenutka pritiska na tipkalo A do trenutka pritiska na tipkalo B. Neka se na zaslonu micro:bita na početku programa prikazuje sličica štoperice koju nacrtajte u show leds naredbi. Sve naredbe postavite u on start.

2. korak

Štoperica se pokreće pritiskom na tipkalo A, stoga iz kategorije Input uzmite naredbu on button A pressed i smjestite u prostor za programiranje. U trenutku pritiska na tipkalo A varijabla Start mora poprimiti vrijednost vremena koje je proteklo od pokretanja micro:bita do pritiska na tipkalo. Zato iz kategorije Variables dodajte naredbu set Start to 0 i kao njezin argument postavite naredbu running time (ms). Neka se nakon toga na zaslonu prikaže kvačica na pola sekunde kao znak da je štoperica pokrenuta. U naredbu on button A pressed dodajte još show icon naredbu i u njoj odaberite kvačicu te naredbu pause (ms) 500. Dok štoperica radi neka se na zaslonu prikaže sličica kao na početku programa, stoga kopirajte tu istu sličicu iz on start bloka i stavite u on button A pressed blok. Kopirati naredbu možete tako da je lijevim klikom miša označite, a onda desnim klikom miša otvorite prozor u kojem ćete moći odabrati kopiranje.

3. korak

Pritiskom na tipkalo B štoperica se treba zaustaviti i prikazati izmjereno vrijeme. Dodajte naredbu on button B pressed u prostor za programiranje.

Neka najprije micro:bit provjeri je li prije pritiska na tipkalo B bilo pritisnuto tipkalo A. Upotrijebite if then else blok. U if dijelu provjerite je li varijabla Start različita od nule. Ako je, znači da je bilo pokrenuto mjerenje vremena. U tom slučaju neka varijabla Vrijeme poprimi vrijednost vremena koje je proteklo od pritiska na tipkalo A do pritiska na tipkalo B. Ta se vrijednost dobiva oduzimanjem vrijednosti varijable Start od vrijednosti vremena koje teče (running time(ms)). Razliku zatim treba podijeliti s brojem 1000 kako biste dobili vrijednost u sekundama (jer su trenutno u milisekundama). Naredbe za računske operacije se nalaze u kategoriji Math. Dodatno, sve te naredbe smjestite u round naredbu (kategorija Math) koja će rezultat dijeljenja zaokružiti na cijeli broj.

4. korak

Sada treba dodati naredbe za prikaz izmjerenog vremena. Naredbama clear screen i pause (ms) obrišite prikaz sličice štoperice i prikažite izmjereno vrijeme. Nakon prikaza vremena postavite varijablu Start na nulu kako bi štoperica bila spremna za novo korištenje. U else dio također dodajte naredbe za prikaz vrijednosti izmjerenog vremena. Ako pritisnete na tipkalo B prije A, ispisat će se vrijednost nula. Također, time ćete omogućiti da nakon mjerenja vremena, više puta možete pritisnuti tipkalo B da provjerite izmjereno vrijeme. Na kraju dodajte sličicu štoperice koja će se prikazati nakon prikaza izmjerenog vremena.

Program za štopericu