Spoji pjesmu s autorom

Uz pomoć micro:bita izradite društvenu igru za učenje autora i njihovih skladbi/pjesama.

Korištenje s učenicima
Predmet Glazbena kultura
Razred 3.- 4. osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A 3. 1. Slušno prepoznaje 10 – 15 skladbi klasične, tradicijske, popularne, filmske i jazz glazbe i opaža glazbeno-izražajne sastavnice.

U igri se koristi paran broj micro:bitova. Svakom učeniku dodijelite jedan micro:bit na kojem je potrebno postaviti broj radio grupe (svaki micro:bit mora imati različitu radio grupu). Učitelj zatim, pomoću svog micro:bita, šalje nazive autora ili skladbi/pjesama koje se prikazuju na ekranima micro:bitova. Ako je učenik dobio naziv autora, njegov cilj je pronaći drugog učenika koji je dobio naziv skladbe/pjesme koja pripada tom autoru i obrnuto.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Napomena: micro:bit simulatori ne mogu međusobno komunicirati radio vezom izvan Makecode editora, stoga je ovdje na simulatorima prikazan odabir broja.

Micro:bit – učenik

Pritiskom na tipkalo A ili tipkalo B na ekranu se izmjenjuju brojevi 1-12 (ovisno koliko micro:bitova se koristi).

Pritiskom na tipkala A+B zajedno, izabire se broj radio grupe kojoj će pripadati taj micro:bit.

Nakon što učitelj svojim micro:bitom pošalje autor/skladbu svakom micro:bitu, na ekranu se prikazuje dodijeljeni naziv autora/skladbe.

Micro:bit – učitelj

Pritiskom na tipkalo A, svakom micro:bitu učenika se šalje različiti naziv autora/skladbe.