Spajanje potenciometra i ocitanje na serijski port_bb