Spajanje jednog servo motora

Što ćemo naučiti:

– Upravljati kretanjem servo motora

Zadatak

Spojite servo motor na izvod broj (9) Arduina i napravite program koji će mijenjati položaj metlice lijevo – desno do maksimalnih vrijednosti.

Prikaz spajanja

Arduino kod

#include <Servo.h>

Servo motor;               // definiranje objekta iz biblioteke
int Motor = 9;
int PozicijaMotora = 0;

void setup() {
  motor.attach(Motor);  // postavi izvod motor (9) kao izlazni
}

void loop() {
  for (PozicijaMotora = 0; PozicijaMotora <= 180; PozicijaMotora += 1) { // mijenja poziciju motora od 0 stupnjeva do 180 stupnjeva za +1 stupanj

    motor.write(PozicijaMotora);              // oèitava vrijednost pozicije motora
    delay(15);                                //èekaj 15 milisekundi
  }
  for (PozicijaMotora = 180; PozicijaMotora >= 0; PozicijaMotora -= 1) { // mijenja poziciju motora od 180 stupnjeva do 0 stupnjeva za -1 stupanj
    motor.write(PozicijaMotora);              // oèitava vrijednost pozicije motora
    delay(15);                                //èekaj 15 milisekundi
  }
}