Složi rečenicu

Izradite program pomoću kojeg će se na micro:bitu prikazati nasumično odabrana imenica, glagol ili pridjev na engleskom jeziku, ovisno o tome koje tipkalo je pritisnuto – A, B ili oba tipkala A+B zajedno.

Korištenje s učenicima
Predmet Engleski jezik
Razred 3.-4., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A. 3. 8. Piše jednostavne rečenice.
A. 4. 7. Piše vrlo kratak i jednostavan tekst poznate tematike.

Učenik koristi micro:bit kako bi nasumično odabrao nekoliko imenica, glagola i pridjeva na engleskom jeziku od kojih onda mora složiti rečenice. Učenici mogu raditi samostalno, u paru ili u grupi kada mogu pomoću zadanih riječi probati napisati priču.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Pritiskom na tipku A na zaslonu se prikazuje slučajno odabrana imenica na engleskom.

Pritiskom na tipku B na zaslonu se prikazuje slučajno odabrani glagol na engleskom.

Pritiskom na obje tipke A+B zajedno na zaslonu se prikazuje slučajno odabrani pridjev na engleskom.

Pritiskom na izvod P0 na zaslonu se prikazuje slučajno odabrana imenica na engleskom.

Pritiskom na izvod P1 na zaslonu se prikazuje slučajno odabrani glagol na engleskom.

Pritiskom na izvod P2 na zaslonu se prikazuje slučajno odabrani pridjev na engleskom.