Šifrirane poruke

Zadatak

Izradite od modula iz Neuron seta elektronički uređaj za šifriranu zvučnu komunikaciju s prijateljima.

Zvuk neka proizvodi zujalica svaki put kada dual IR detektor dođe u kontakt s bijelom podlogom. Mijenjajte vrijeme i položaj u kojem je detektor izložen bijeloj podlozi kako biste postigli različit ton i trajanje zvuka. Dogovorite s prijateljima značenje poruka i ostvarite tajnu komunikaciju.

Potreban pribor

Modul Količina
Modul za napajanje 1
Dual IR detektor 1
Zujalica 1

Prikaz spoja

Kreativni kutak