Servo motor

Servo motor je izlazni modul BOSON seta. Uz njega možete pronaći 4 polugice i vijke kojima ih možete pričvrstiti za motor. Da bi ispravno radio potrebno je, nakon prebacivanja programa na micro:bit, napajanje s micro:bita prebaciti na napajanje pločice.

Na servo motor možete pričvrstiti jednu od polugica iz seta kako biste lakše uočili zakretanje motora. On zakreće polugicu u rasponu od 0 do 180 stupnjeva.

Zadatak

Za upoznavanje servo motora izradite jednostavan program kojim će se motor zakrenuti za 150 stupnjeva od početne pozicije. Neka mu početna pozicija bude 20 stupnjeva, a završna onda 170. Zakretanje neka se događa svaki put kad se pritisne tipkalo. Kad se tipkalo otpusti, motor neka se zakrene na početnu poziciju.

Spajanje modula

U pločicu smjestite micro:bit. Na mjestima za spajanje elektroničkih modula kablovima povežite i spojite tipkalo te servo motor kao što vidite na prikazu spoja. Servo motor i tipkalo možete spojiti na bilo koji izvod. Pripazite samo da i u programskome kôdu označite izvode kao u spoju. U ovom primjeru motor je spojen na izvod P0, a tipkalo na P1.

Upute za izradu programa

1. korak

U on start blok postavite naredbu servo write pin P0 to 20 kako bi se na početku programa servo motor postavio u željenu poziciju. Uočite da se u simulatoru pojavio i servo motor preko kojeg možete testirati svoj program.

2. korak

U forever petlju dodajte if then else naredbu. Njome će se provjeravati je li tipkalo pritisnuto. Ako je (if digital read pin P1 = 1) tada neka se servo motor zakrene za 150 stupnjeva (servo write pin P0 to 170). Inače, ako tipkalo nije pritisnuto neka se servo motor vrati na početnu poziciju (servo write pin P0 to 20).