Senzor za temperaturu i vlažnost – praćenje promjene temperature

Zadatak

Korištenjem senzora za temperaturu i vlažnost, izradite program kojim će vam mBot pokazivati kad je temperatura narasla iznad 30 stupnjeva.

Rješenje

Objašnjenje

if then else naredbi definiran je uvjet kojim se ispituje je li vrijednost temperature manja od 30 stupnjeva (humiture sensor port1 temperature < 30). Ako je taj uvjet ostvaren, svjetleće diode svijetle plavo (turn on all light with color red 0 green 0 blue 150), inače svijetle crveno (turn on all light with color red 150 green 0 blue 0). S obzirom na to da su sve naredbe smještene u forever petlji, mBot će svjetlećim diodama pokazati kad dođe do promjene u temperaturi.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Zaklade “Hrvatska za djecu”. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Instituta za razvoj i inovativnost mladih i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade “Hrvatska za djecu.”