Senzor za temperaturu i vlagu

Na displeju se ispisuje vrijednosti izmjerene temperature i vlage u prostoru.

Ovisno o količine vlage u prostoru pale se svjetleće diode na LED ekranu.

Visina zvuka koji zujalica reproducira se mijenja u skladu s visinom vlage u prostoru.

Svjetleća dioda svijetli plavo.

Ovisno o količini vlage, uključuje se određen broj dioda na LED traci. One svijetle plavom bojom.

Što je veća vlaga u prostoru, to veći broj žica svijetli.

Polugica na servo motoru se postavlja u određen položaj ovisno o izmjerenoj količini vlage.

Izmjerena količina vlage utječe na brzinu okretanja DC motora. Vodena pumpa radi kada je vlažnost veća od 50%.